06 febrero 2009

Dardos

María Loureiro, profesora de tecnoloxía e autora do imprescindible blog tecnoloxia.org concédeme un premio en forma de dardo. Ademais de facerlle chegar o meu agradecemento e de acordo coas regras ás que obedece este premio
dardosvoulles enviar un dardo aos seguintes blogs:
  • Tecnoloxía: blog de Ana Villar, a miña insubstituíble compañeira de Tecnoloxía
  • Radio Furoca: blog da emisora de radio que ameniza os nosos recreos
  • Lagarto Dixital: o ar mudou de rumbo varias veces nos últimos anos pero o arrecendo de magnolia nunca marchou de Pastoriza :-)
  • Astronomía na beirarrúa: blog que nos achega a astronomía converténdoa nunha festa veciñal

No hay comentarios: