19 julio 2009

Se medimos distancias en campos de fútbol...

...podemos medir a eficiencia na impresión de cada tipo de letra en bolígrafos!!! (vía microsiervos).boligrafos