23 octubre 2006

2º ESO: Actividades on line

frankenstein cunha bombilla na man

Actividades on line para repasar electricidade: test, crucigrama, textos para completar,...

http://endrino.cnice.mecd.es/~hotp0061/rodrigo/indice.htm

No hay comentarios: